7. Hukum Perdata Islam di Indonesia

Judul Buku : Hukum Perdata Islam di Indonesia
Penulis : Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.
Penerbit : Sinar Grafika, Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta, 13220
Tahun Terbit : 2006

Deskripsi Ringan Buku:

Buku ini membicarakan Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut fiqh muamalah baik dalam pengertian umum maupun terbatas, baik dalam pengertian umum maupun khusus.
Pengertian umum seperti:
 1. Munakahat
 2. Faraid
Pengertian Khusus Seperti:
 1. Fiqh Muamalah seperti:
  1. masalah kebendaan dan hak-hak atas benda
  2. mengenai jualbeli
  3. sewa menyewa
  4. pinjam meminjam
  5. persyarikatan (kerjasama bagi hasil)
  6. pengalihan hak
  7. dan segala macan yang berkaitan dengan transaksi

Komentar